تکرار دوستت دارم من ترا !

آقا جانم سلام

بهانه کرده بازهم دلم تو را

و نمی گیرد ز تو هیچ نشانی را

ترانه ای می سراید چشمانت

و

آن خال هندوی زیبایت

ترانه ای به ژرفای تمامی عاشقانه ها

سکوتی ساده دارد  زبان مهر

و

رمزی عارفانه می طلبد در اعماق آسمان

و

در خلسه ی بی شکیب ترنم می کند

نگاهم

اما

نمی یابد ترا

و

 هیچ تقصیری ندارد چشمانم

که غریب است 

و

خسته از تکرار دیدنها

و ندیدن ترا .....

و دیدن تکرار تو مرا 

هر روز ، هر دم

که می تپد قلب دیوانه من

و می خواند

نه!

فریاد می زند

تنها نام زیبای ترا

و تکرار مکرر

دوستت دارم ای انتظار منتظَر

و امیدی نیست مرا

به دوست داشتن

تو

تنها کوچه گرد

شبهای دلتنگیم

مرا

میدا

/ 3 نظر / 14 بازدید
مولوی

سلام این هدیه برای شما که منتظرید التماس دعا [گل][گل][گل] بیا ای سبز پوش سر فــراز مانده در غیبت نگاهت بازگوی غصه های خوانده در غیبت دعـــــای ندبه آدینه ام تقــــدیم درگـــاهت تو ای مجموعه زیبایی ای پیمانده در غیبت اگر چه قسمت ما نیست دیـــدار جمال تو گــــــناه ما رخ زیبـــای تو پوشانده درغیبت ببین این لشگر آمـــــاده جان برکف عاشق ولیکن مانده ای گویا تو ای فرمانده در غیبت غزل های مرا خیل ملایک خوانده از شوقت ببین ای آشنای سبزپوش ای مانده درغیبت مهدی طهماسبی

بورقانی

سلام بزرگوار ! بسیار بسیار به دل نشست و فوق العاده بود موفق باشید و در پناه خدا [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] التماس دعا [خداحافظ]

سحر

ميخواهم غزل را برای پرواز بهانه کنم و پرواز را برای رسيدن به تو و تو را بهانه ی عشق و عشق را دليل زندگی می خواهم بگريزم از اين همه دل تنگی و دل واپسی از اين همه دوری و جدايی برايم ترانه بخوان می خواهم با نوازش نوای پر مهر تو تمام غصه ها را به صليب بکشم با آخرين غزل به سوی تو پر خواهم زد در انتظارم باش که در انتظار ديدار توام سلام آپ کردم و منتظر حضور پرمهرت هستم مثل همیشه روز خوش مهربونم[گل]