تفسیر اَ لَستُ رَبِّ یکتایی

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.comاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.comاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.comاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.comاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

چه نا آرامم امشب من ،   

                          چه اندوه و غمی    

                                       بنشسته بر دیده و قلبم

سر داده بر 

         شاخساری ، خسی

                   یا شاخه به شکسته ی خشک و بی آبی

                                                          که نزدیک کلبه تنهائی

                                                                    روئیده در اوج امید و آرزو هایی

چه سخت است 

                 دل شکستن

                            آن هم برای دیدن     

                                               تنها لحظه ای  

                                                                   روزن نوری ،

که می تابد درون جان  

                  و می بخشد به انسان

                                              نسیم مهر دلجوئی

 

خوشا یاران ، خوشا آنان  

                         خوشا بر حسرت دیدار

                                                  مهربان ِ خوبروئی

که می آید

              و

              می کوبد مشت 

                            بر دیوار دلهای

                                        سنگ و محجوری  

                                                   که ، او را از یادها ، برده

دم به دم گویند

                                     ما ، با اوییم .....

ولیکن

      او نیست در محفل ما

                              که رنجیده    

                                          زهر لحظه

                                                      که او را یاد می آریم

و او را نیست   

             حتی دمی ، لحظه ای

                                        حضوری ....

 

می آید آدینه

               و آدینه ها پس از این هم

و ما دل سپرده

             بر سو سوی  آیینه ی بی نوری

                                           که در قلبش   

                                                  رخ خودبین  ، خود بینیم

و هی گوییم

                   که ما از  اوییم

می سازیم به دورخود    

                           هر تاری ز ایامی

 که شاید ،

           او بیاید 

                سوار بر اسب رویایی

ردا بردوش

            کتاب نور بر دستش

                                بخواند نغمه اهورایی

                                                 تمام نسل آدم را...

........................................................................

بیا مهدی

          دودستان پر نورت

                  به گرداگرد لرزش و ترس

                                    تنهای نحیف و زار ما انداز

که سخت سرد است و تاریک است

                                        دنیای ، بی تو  آیه ی عرفانی

بیا مهدی

            بخوان نام زیبای

                                 انا المهدی

                     که  :

الا منم مهدی

                      غریو عشق ، یزدانی

منم مهدی

                     انتها مقصد ، عُرف ربانی

منم مهدی

                    تفسیر ، الست رب یکتایی

بیا مهدی

                 بگو

                        انا المهدی

/ 0 نظر / 16 بازدید