بی ظهور تو نتوانم

 

 

در کوچه بی عبور تو نتوانم

یک خنده بی سرور تو نتوانم

این روزها که می گذرد خاموش

یعنی که بی غرور تو نتوانم

من قد کشیده ام به نگاه تو

در حسرت مرور تو نتوانم

هرگز مرا به دست غیر مسپار

هرگز، که بی حضور تو نتوانم

در این همه هیاهوی بیهوده

برخیز، بی ظهور تو نتوانم

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید